Common Futility

Aug 29

(Source: gotitforcheap, via disposable-diamonds)

Aug 25

Aug 20

davemerica:

Bear Mountain, New York

davemerica:

Bear Mountain, New York

Aug 12

Aug 11

Aug 07

Aug 06

[video]

Aug 05

Jul 22

Jul 21